۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
تازه هاي كتابخانه

" تازه های کتابخانه دانشکده پرستاری و پیراپزشکی سال 1400 "

ردیف

نام کتاب

1

روان شناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار

2

درسنامه داروشناسی اختصاصی هوشبری

3

کالبد شناسی انسانی بالینی

4

DRS داروشناسی اختصاصی هوشبری

5

طراحی و اجرای مطالعات ترکیبی

6

بررسی وضعیت سلامت برای پرستاران بیتز

7

اصول بیهوشی میلر 2018

8

3500 آزمون جامع طبقه بندی اتاق عمل

9

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان لودر میلک

10

اصول مدیریت هوشبری

11

ERS تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی

12

تکنیک اتاق عمل جلد اول اصول کار در اتاق عمل بری و کهن

13

فارماکولوژی بالینی برای پرستاران به روش الگوریتمی

14

تکنیک اتاق عمل جلد دوم اعمال جراحی بری کهن

15

راهنمای جامع ابزارهای اورولوژی واندواورولوژی

16

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

17

نظریه ها، مدلها، و روشهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

18

اقتصاد سلامت و مراقبت های سلامت

19

مفاهیم کاربردی در ارتقاء سلامت

20

درسنامه جامع سلامت سالمندی

21

برنامه ریزی ارتقاء سلامت

22

مبانی جامعه شناسی سلامت فلش

23

کارت ابزار جراحی عمومی 1

24

کارت ابزار جراحی استخوان 2

25

کارت ابزار جراحی میکروسرجری 3

26

روش های تحقیق ترکیبی (کمی - کیفی)

27

کاملترین مرجع تستهای تشخیصی آزمایشگاهی پاگانا

28

تشخیص های پرستاری ناندا 2020-2018

29

تشخیص های پرستاری تاکسونومی || ناندا

30

اصول پرستاری در مراقبتهای تسکینی

31

اصول و فنون پرستاری روزبهان

32

مراقبت های تسکینی پایان حیات

33

مرور جامع DRS بیهوشی و بیماریهای همراه

34

DRS آمار زیستی

35

درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر

36

QRS آزمون صلاحیت حرفه ای پرستاران

37

اصول و فنون هوشبری

38

DRS اصول مراقبت های ویژه و ICU

39

پرستاری بهداشت روان باربار ابوثر

40

اصول مراقبت های ویژه و احیای قلبی ریوی مغزی

41

پرستار بیهوشی جلد اول

42

پرستاری کودکان (کودک بیمار) وونگ

43

پرستاری کودکان (کودک سالم) وونگ

44

درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی لزگی

45

اپیدمیولوژی گوردیس

46

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران جلد 1 واگیر

47

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران جلد 2 غیر واگیر

48

مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران جلد 3 سرطان ها

49

روان پرستاری کوسان جلد اول

50

روان پرستاری کوشان جلد دوم

51

خواندن فوری الکتروکاردیوگرام دیل دوبین

52

بیهوشی و بیماریهای همراه جلد1

53

بیهوشی و بیماریهای همراه جلد 2

54

استعداد تحصیلی

55

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی پلاستیک 8

56

الکساندر جراحی گوش حلق و بینی جلد5

57

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی ارتوپدی 6

58

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی اطفال 10

59

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی اعصاب 7

60

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی تروما 11

61

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی توراکس قلب و عروق 9

62

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی چشم 4

63

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی زنان و ارولوژی 3

64

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی گوارش وغدد2

65

الکساندر مراقبت از بیمار در جراحی اصول کار در اتاق عمل 1

66

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست حراحی جلد 6 ارتوپدی

67

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی 1 جراحی عمومی

68

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 2 چشم وفک وصورت

69

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 3 جراحی های زنان

70

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 5 جراحی پلاستیک

71

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 8 اصول کار در اتاق عمل

72

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 4 جراحی اعصاب

73

تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی جلد 7 توراکس

74

الکساندر مراقبت از بیمار در حراحی سالمندی 12

75

تهویه مکانیکی دستگاه بیهوشی

76

اصول و مراقبت ویژه در بیهوشی

77

دسترسی های جراحی های فقرات و ارتوپدی از دیدگاه آناتومی

78

روان درمانی و مشاوره گروهی

79

بهداشت عمومی

80

درسنامه جامع هوشبری

81

کتاب جامع مفاهیم و نظریه های پرستاری

82

سیاست و سیاست گذاری در پرستاری و مراقبت سلامت جلد1و2

83

راهنمای جامع و کاربردی محاسبات دارویی

84

سیاست و سیاست گذاری در سلامت پرستاران

85

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی

86

پویایی گروه و مشاوره گروهی

87

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

88

ارزشیابی آموزشی

89

تحلیل عامل و مدل سازی معادلات ساختاری

90

کتاب جامع تجهیزات پزشکی جراحی و بیمارستانی

تاریخ :
1401/04/05
تعداد بازدید:
1288
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal