کتابخانه دانشکده پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

[query-result:mainheadline]

کتابخانه دانشکده پرستاری

اطلاعیه ها

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

مشاهده همه اطلاعیه های عمومی

اخبار دانشگاه

تازه ترین اخبار دانشگاه ما

 کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

مدرسه زمستانه پژوهشی

مدرسه زمستانه پژوهشی

کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی جهت
وجین کتب

کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی جهت

اهداء کتاب های وجین شده کتابخانه به معاونت دانشجویی- فرهنگی جهت استفاده در کتابخانه خوابگاه ها

اهداء کتاب های وجین شده کتابخانه به معاونت دانشجویی- فرهنگی جهت استفاده در کتابخانه خوابگاه ها

خرید کتاب برای رشته کارشناسی فوریت های پزشکی و کارشناسی ارشد اتاق عمل
تجهیز کتابخانه

خرید کتاب برای رشته کارشناسی فوریت های پزشکی و کارشناسی ارشد اتاق عمل

تقدیر ریاست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز کتابدار
به مناسبت روز کتابدار

تقدیر ریاست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز کتابدار

تقدیر مدیر شبکه پژوهش و اطلاع رسانی از کتابداران کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی
تقدیر

تقدیر مدیر شبکه پژوهش و اطلاع رسانی از کتابداران کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت از مجموعه کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی
بازدید

بازدید ارزیابان وزارت بهداشت از مجموعه کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی

اخبار چندرسانه ای

کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی جهت

کتابخانه پرستاری و پیراپزشکی جهت

عکس

درمانگاه بیمارستان پیمانیه مراجعه کنید

ویدئو

برای ویزیت متخصصین عفونی، به کلینیک هنری

صوت

رویدادها

 کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

کارگاه آموزشی آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی ویژه دانشجویان

مدرسه زمستانه پژوهشی

مدرسه زمستانه پژوهشی

وبینار تخصصی

وبینار تخصصی

خدمات دانشگاه

معرفی خدمات دانشگاه

سامانه نوپا

سامانه منبع‌یاب وزارت بهداشت

کتابخانه مرکزی

کتابخانه دیجیتال

پورتال کتابخانه آریان

تنظیمات قالب